Moja kancelaria

O kancelarii

Kancelaria Komornika Sądowego Grzegorza Szymczyka, która działa przy Sądzie Rejonowym w Głubczycach, na podstawie przepisów prawnych Kodeksu etyki zawodowej komornika, Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz Kodeksu postępowania cywilnego, prowadzi postępowania egzekucyjne i zabezpieczające w celu dochodzenia roszczeń w sprawach pieniężnych i niepieniężnych, zgodnie z wnioskiem i wyborem wierzyciela – na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Głubczycach.

Właściwość Sądu Rejonowego w Głubczycach obejmuje:

  • Baborów,
  • Branice,
  • Głubczyce,
  • Kietrz

Opierając swoje działania na wniosku wierzyciela i zgodnie z nim poszukując majątku dłużnika, uzyskujemy niezbędne informacje między innymi z centralnej ewidencji pojazdów, centralnej bazy danych o rachunkach bankowych a także urzędów, organów administracji publicznej, organów administracji samorządowej, organów podatkowych oraz innych przedsiębiorstw i instytucji.
 
W ramach swojej pracy, nasza kancelaria komornicza korzysta niezbędnych narzędzi informatycznych ułatwiających i przyśpieszających wymianę informacji.

W kancelarii wykorzystywane jest następujące oprogramowanie:

- Komornik SQL firmy Currenda,

- Komornik OnLine,

- Komornik IT,

oraz inne programy wspomagające pracę kancelarii

Usługi elektroniczne

elektroniczny dostęp do następujących usług

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

link

EKW

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

link

ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

link

EPUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

link

OGNIVO

Krajowa Izba Rozliczeniowa - OGNIVO

link

CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

link

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Link

e-US

Elektroniczny Urząd Skarbowy

Link

Kancelaria

funkcjonowanie kancelarii

Godziny pracy

Godziny pracy kancelarii:

  • poniedziałek - 7:00  - 15:00
  • wtorek - 7:00  - 15:00
  • środa - 7:00  - 15:00
  • czwartek - 7:00  - 15:00
  • piątek - 7:00  - 15:00

Komornik przyjmuje strony:

  • piątek - 9:00  - 13:00

W sprawach pilnych komornik przyjmuje interesantów - po wcześniejszym uzgodnieniu,  poza ustalonymi dniami i godzinami przyjęć, jeżeli ważny interes strony wymaga niezwłocznego działania komornika stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych

Rachunek bankowy

Wpłaty winny być dokonywane na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Głubczycach
62 8868 0004 1000 0008 7681 0001

dla przelewów zagranicznych kod swift (BIC):

POLUPLPR
IBAN: PL62 8868 0004 1000 0008 7681 0001

Kasa jest czynna w godzinach pracy kancelarii

Uwaga! Przy dokonywaniu wpłat należy zawsze podawać nr sprawy oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy, której wpłata dotyczy

adres

48-100 Głubczyce

ul. Gdańska 5/6

telefon

77 485 26 05

EPUAP

/KS_Grzegorz_Szymczyk/ezbiegi

EPU ID

937

NIP

771 254 95 94

Wskazówki dojazdu do kancelarii